Błędy przy projektowaniu

drzwiczki rewizyjne na wymiar

Projektowanie, czyli proces, który prowadzi działalność ludzką od stanu wyjściowego do pożądanego wyniku. To etap, bez którego żaden obiekt budowlany nie mógłby powstać, dlatego błędy popełniane w trakcie jego trwania mogą mieć tragiczne skutki w postaci katastrof budowlanych.

A co zaliczamy do błędów przy projektowania w budownictwie lądowym? Przede wszystkim błędnie przyjęty model pracy konstrukcji oraz wadliwe zaprojektowanie połączenia. Częstym zaniedbaniem jest również wadliwe sporządzenie planu wentylacji oraz izolacji cieplno- wilgotnościowej, czego następstwem może być wystąpienie korozji.

Wiele projektów budynków cechuje także zaplanowanie niedostatecznej nośności lub rysoodporności. Do katastrof budowlanych może prowadzić również nieprawidłowe wykonanie projektu adaptacji.

Budownictwo lądowe jest narażone na występowanie licznych wypadków, które mogą być tragiczne w swoich skutkach. Dlatego tak ważne jest, aby już na etapie projektowania przedsięwziąć wszelkie kroki, które pomogą zapobiec katastrofom i stworzyć bezpieczny, ale i użyteczny obiekt.