Co to jest płatew?

Zdaniem wielu ekspertów od budownictwa wykonanie dachu domu jest najtrudniejszą częścią całej budowy. Tak naprawdę etap robienia dachu jest ostatnim z kluczowych elementów całego procesu, ponieważ domy buduje się zawsze od fundamentów i wędruje w górę.

Kiedy ściany już są gotowe, zabieramy się za dach, a to otwiera przed ekipą zupełnie nowe wyzwania. Przede wszystkim do akcji musi w tym momencie wkroczyć cieśla, a także dekarze.

Solidna ekipa wykonawcza będzie miała dekarzy w swoim składzie, ale z cieślą może być inaczej, więc musimy go poszukać. Ważne jest, aby cieśla, z którego usług skorzystamy posiadał doświadczenie w konstrukcji więźb dachowych, bo właśnie więźby będziemy potrzebować.

Tak naprawdę ma ona znaczenie jedynie w przypadku dachów skośnych, ponieważ płaski dach nie wymaga jej użycia. Musi ona zawierać wszystkie podstawowe elementy takie jak krokiew, wieniec czy murłata.

Bez nich konstrukcja dachu nie będzie stabilna, ale lista elementów, które trzeba uwzględnić przy projektowaniu takiego obiektu jest znacznie dłuższa. Do ważnych części więźby dachowej należy płatew.

To element układany równolegle do kalenicy dachu, a więc jego najwyżej położonej części znajdującej się na przecięciu połaci dachowych. W przypadku tradycyjnych rozwiązań, a więc dachów opartych o więźbę drewnianą, płatew jest belką ułożoną poziomo, która podpiera krokwie lub deskowanie pokrycia.

Jeśli chodzi o nowocześniejsze konstrukcje ze stali, płatew to belka lub kratownica stalowa, przenosząca obciążenia pokrycia na wiązary.