Franchising w sieci

sky-poz.pl E-learning: korzyści

Popularyzacja Internetu ma spore znaczenie w kontekście zmian dokonujących się na rynku. Wirtualna przestrzeń stanowi już dość istotny element rynku.

Działalność prowadzona za pośrednictwem sieci często posiada swoją specyfikę. Tak jest na przykład w przypadku franchisingu internetowego, który znacznie różni się od swojej klasycznej wersji.

Podmioty współpracujące według modelu franchisingu internetowego działają nieco inaczej, niż w przypadku firm działających poza siecią. Ich relacje są mniej sformalizowane, co powoduje, że internetowy franczyzobiorca nie musi nawet zakładać własnej firmy – działa wówczas jako osoba fizyczna.

Nie musi on również płacić żadnych opłat licencyjnych. Otrzymuje natomiast dostęp do produktów czy też usług i know-how.

Jest również stale wspierany. Oczywiście, franczyzodawca nie robi tego wszystkiego charytatywnie – przypada mu zawsze określony procent zysków wypracowanych przez podmiot, z którym współpracuje.

Jak widać, franchising internetowy jest dość specyficzny.