Materiały w budownictwie lądowym

www.stare.gniezno.pl http://bumitech-posadzki.pl/

W budownictwie lądowym wykorzystuje się szereg materiałów, które figurują w różnorakich rozróżnieniach i uporządkowaniach. Jednakże podstawowy podział materiałów budowlanych wynika z uwzględnienia rodzaju tworzywa , właściwości technicznych oraz miejsca zastosowania.

Materiały budowlane, czyli surowce niezbędne do budowy nowych obiektów lub naprawy już istniejących muszą posiadać odpowiednie cechy. Przede wszystkim dotyczy to cech fizycznych, fizykochemicznych i mechanicznych.

Dopiero po spełnieniu warunków i odpowiedniej kontroli materiały budowlane mogą być dopuszczone do sprzedaży oraz używane do budowy poszczególnych obiektów użytkowych czy mieszkalnych. Nie ulega wątpliwości, że materiały budowlane, zaraz obok odpowiednich projektów i gotowych rąk do pracy, stanowią filar każdej budowy, a co za tym idzie całego budownictwa lądowego.

Dlatego warto znać ich najważniejsze cechy i parametry, ponieważ umożliwi to wykorzystanie odpowiednich tworzyw oraz przewidzenie, jak określone materiały zachowają się pod wpływem warunków atmosferycznych czy wypadków losowych, takich jak pożar.