Nowocześniejszy wariant franchisingu

www.kokoriko.com.pl Mini magazyny Poznań wynajem

Franchising to model współpracy biznesowej, który w naszym kraju, z mniejszym lub większym powodzeniem, funkcjonuje od lat. Zapewne większość z nas mniej więcej zna zasady, na których się opiera.

Stosunkowo nowym wariantem jest natomiast franchising internetowy, o którym warto tutaj co nieco powiedzieć. Ten model różni się od tradycyjnego na przykład brakiem opłat licencyjnych.

Jest on również mniej formalny, o czym świadczyć może chociażby to, że franczyzobiorca nie musi reprezentować żadnej firmy, nie jest mu potrzebna nawet indywidualna działalność gospodarcza. Pozostałe zasady funkcjonowania tego modelu są już bardzo zbliżone do oryginału.

Franczyzodawca przekazuje partnerowi produkt lub usługę, wiedzę, a także możliwość korzystania ze swojej marki. W zamian otrzymuje procent od dochodu franczyzobiorcy.

Platforma e-learningowa dla firm

Dodać jeszcze możemy, że możliwość korzystania z obcej marki nie przekreśla możliwości dalszego posługiwania się swoją własną. Na tym można by zakończyć pobieżną charakterystykę.