Wykonanie fundamentów

zadaszenia basenu https://rubbpolska.pl/

Przystępując do budowy domu najpierw zapraszamy na swoją działkę geodetę. Jako fachowiec wykona dokładne pomiary i wyznaczy punkty orientacyjne, według których zrobi obrys fundamentów. Kolejny krok to wykopy o takiej głębokości, jaka jest wskazana w projekcie budowlanym.

Ich głębokość zależy od strefy przemarzania, nośności gruntów oraz poziomu wód gruntowych. Ważne jest również to, czy nasz dom będzie miał piwnicę, czy też nie. Obecnie buduje się raczej domy bez piwnic, ponieważ to znacznie umniejsza koszty całej inwestycji.

Kiedy wykopy są już przygotowane i zaizolowane następuje etap zbrojenia stalowymi prętami a następnie odeskowanie pod ławy. Dobrze powiązane drutem elementy zbrojenia i ułożenie ich w wykopie to znak do zalewania go betonem i wyrównania powierzchni. Zanim powstaną ściany fundamentów warto dokładnie zaplanować wszystkie miejsca, gdzie do naszego domu będą doprowadzone różne instalacje.

Ściany można budować z betonowych bloczków i pełnej cegły ceramicznej, z kamieni, z pustaków zasypowych a także poprzez wylewanie betonu towarowego. Wszystkie materiały używane do wykonania fundamentów mają pewne wymagania technologiczne. Między poszczególnymi etapami pracy należy zachować pewne odstępy czasowe konieczne np.

do wysychania i dobrego ułożenia się powstałych elementów. Czasami na terminowość prac wpływają niekorzystne warunki atmosferyczne i powodują przesunięcie się w czasie całej budowy. Na koniec trzeba pamiętać też o tym, żeby dokładnie zabezpieczyć fundamenty specjalną emulsją asfaltowo-kauczukową.