ERBUD S.A.

https://eventino.pl/zamki-dmuchane/ przestępczość gospodarcza

Erbud S.A. jest grupą ogólnobudowlaną, świadczącą usługi na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Belgii, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Posiada 25-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych na polskim rynku. Prowadzi działalność w segmentach: budownictwa kubaturowego, budownictwa inżynieryjno-drogowego, budownictwa przemysłowego, inżynierii i serwisu dla przemysłu i energetyki oraz działalności deweloperskiej.

Jako generalny wykonawca, Erbud realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Grupa posiada doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie. Erbud S.A. jest spółką wiodącą w Grupie Kapitałowej Erbud, do której należą również spółki: Budlex S.A., GWI Bauunternehmung GmbH, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.

, Erbud International Sp. z o.o., Erbud Industry Sp. z o.o. i Erbud Rzeszów Sp. z o.

o., w których Erbud S.A. posiada od 79 do 100 % udziałów w kapitale akcyjnym. Sama spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od maja 2007 roku. Początkowo kurs akcji był wysoki, później odnotowano dwa znaczne załamania: w listopadzie 2008 roku oraz w latach 2011-2012. Obecnie kurs jest stabilny, ale niewiele wyższy od najniższego odnotowanego. Wśród akcjonariuszy spółki znalazły się m.

in.: Nationale-Nederlanden OFE, OFE Aviva BZ WBK i Quercus TFI S.A.